BIM, Geodesign, GIS and Systems Engineering, continued

Since my last post on the interaction between BIM, GeoDesign, GIS and Systems Engineering some time has passed. But things have continued to develop and it’s high time for an updated view on this matter. And in English (thanks @martenhogeweg for the suggestion) for a wider audience.

I’ve stated that BIM, GIS and Systems Engineering combine into GeoDesign. I’ll like to tone that down a little bit. Each area has a right in its own, but the real fun begins when they are intertwined and the strong points of each discipline are highlighted. The main goal stays the same: provide better spatial design (whether on a small or a large scale), based on up-to-date, complete and state of the art information, tuned to the requirements and functions the systems or object has to provide.

Cooperation principles

In our organisation, Royal Haskoning, all disciplines are present. We have GIS experts, like myself, BIM people, designers, Systems Engineers and loads of other experts. And we see that all these disciplines develop towards each other. BIM experts are very interested in GIS, designers are looking into GeoDesign and the Systems Engineers are trying to tie all this together. There are two ways these cooperations arise:
1. Institutionalised. The organisation is able to set up procedures and provide technologies and enforce a cooperation.
2. Spontaneously. In a knowledge driven organisation like Royal Haskoning, experts operate in a social network based on relationships and knowledge of each other’s capabilities. Curious colleagues are looking for new connections all the time, and in this way, the cooperation grows.

Both ways are necessary: the drive to cooperate comes from within the leading experts out of curiosity, and the organisation has to provide in means and technology to enable the cooperation. At Royal Haskoning, the second way definitely has taken shape, but now we have to move on and develop the first way of cooperating.

One plus one plus one is … four

In the figure below, I’ve elaborated a little bit on the interaction between GIS, GeoDesign, BIM and Systems Engineering. The figure is obviously based on the figure in my previous post, but the disciplines are more equally present.

Interaction of SE, GIS, BIM and GeoDesign

Interaction of SE, GIS, BIM and GeoDesign

The roles of each discipline are obvious:
– SE for managing the process (functional specifications, requirements management, configuration management)
– BIM for managing building information and centralizing design information
– Landscape or Urban or Architectural Design for the creative input and concepts
– GeoDesign for incorporating the physical, social and all other environments in the design
– GIS for providing general information, performing spatial analysis, performing impact analysis, and (in short) tying everything together.

In my opinion, any organisation that can successfully tie these things together and apply them in any (spatial) design or development project can achieve very high-profile and sustainable results!

GeoDesign + Systems Engineering + BIM + GIS = ?

De relatie tussen SE, BIM en GIS

Vandaag viel alles op zijn plek. Vanuit de Systems Engineering collega’s (waarvoor wij al sinds vijf jaar een applicatie in de lucht houden voor het informatiemanagement) werd gevraagd om GIS, onze collega’s die zich met BIM bezig houden zijn ook op zoek naar GIS en vanuit de GIS zijn wij bij GeoSolutions bezig met scenario’s, impactanalyses, serious gaming en (carbon/water/sustainability) footprints. En daaroverheen onze wens om met GeoDesign bezig te zijn. Na een uurtje brainstormen met een aantal SE/BIM/GIS collega’s kwam ik tot het bovenstaande plaatje.

Bij mij werkt het altijd zo, dat ik graag een schema zie, om het grotere verband te begrijpen. En gaandeweg de discussie bleek dat we GeoDesign kunnen opvatten als de combinatie van de drie werkvelden SE, GIS en BIM:

1. Je ontwerpt iets (een stadswijk, een brug) volgens de SE systematiek. Oftewel: het te bouwen object wordt benaderd als een systeem, dat bepaalde functies heeft, dat aan eisen moet voldoen en dat opgebouwd is uit sub-systemen, componenten en weer kleinere onderdelen.

2. Je houdt rekening met de omgeving en gebruikt GIS om alle (geografische) kennis van het gebied ten volle te benutten in het ontwerp, ook rekening houdend met de impact van verschillende ontwerpkeuzen.

3. Met BIM beheer je de informatie over de objecten en voer je berekeningen uit om kosten te besparen, efficiënter te werken, goed projectmanagement te voeren en inzicht te krijgen in het ontwerp.

En conform de SE gedachte is dit proces natuurlijk cyclisch: na de impactanalyse ga je het ontwerp specificeren en tot in meer detail uitwerken, waarbij het hele proces weer doorlopen wordt.

GeoDesign vat ik dan wel breed op, namelijk: vanuit de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied een goed ontwerp maken. Dat GIS hierbij een kernrol speelt, is duidelijk (tja, je bent GISser of niet). Maar het omvat dus ook de ontwerp systematiek (zoals SE) en het beheren van detailinformatie van je ontwerp.

Dus, met een verwijzing naar de titel van dit artikel: GeoDesign + Systems Engineering + BIM + GIS = Ruimtelijke ontwikkelingen perfect ontworpen!