Grote of kleine softwarehuizen?

Een paar weken geleden vroeg ik me af of je moest gaan voor het ontwikkelen van complete systemen, of dat je beter je kan richten op je eigen toegevoegde waarde en bij het leveren van systemen vooral gebruik zou moeten maken van bestaande “frameworks” (de vraag stellen is hem beantwoorden).

In diezelfde lijn kan je je ook afvragen of je met grote softwarehuizen of juist kleine moet samenwerken. Mijn ervaringen tot nu toe is dat kleine partners snel en flexibel kunnen inspelen op vragen. Ze doen niet moeilijk over een uurtje onderzoekswerk en zijn vaak enthousiast in het meedenken. Daar staat tegenover dat de capaciteit beperkt kan zijn en dat de ervaring zich toespitst op één werkveld of aandachtsgebied.

Grote partners zijn vaak erg overtuigd van hun eigen product en zijn weinig bereid om mee te gaan in de specifieke wensen die je als klant of partner hebt. Misschien terecht, want kennelijk heeft hun product de kwaliteiten waardoor grote bedrijven groot zijn geworden. Daarnaast hebben grote bedrijven ook veel capaciteit (verkoopkracht, ontwikkelafdelingen, testprocedures) die allemaal in stelling gebracht kunnen worden.

Maar als het gaat om innovatieve oplossingen (en dat was in mijn geval de aanleiding om dit te schrijven) kies ik toch liever voor de kleine, flexibele partners. Een nieuwe oplossing moet onderzocht worden, beproefd, bijgesteld, opnieuw beproefd, anders ingestoken worden en tot wasdom kunnen komen. En het liefste zonder dat er op elk uurtje zout gelegd wordt, dat er volgens protocollen gewerkt wordt of dat er voortdurend gehamerd wordt op de “Business Case”, de “Return on Investment” of de “Profitablility”.

Kanttekening: dit werkt natuurlijk alleen, als je niet als doel hebt om grote, complexe systemen te bouwen (een nieuwe versie van Windows), maar wel als je snelle, flexibele en modulaire bouwstenen in een groter raamwerk wilt ontwikkelen. En dan zijn we weer terug bij mijn vorige stuk!

Advertisements

Complete systemen ontwikkelen of voortbouwen op bestaande systemen?

Gisteren had ik met een collega een interessant gesprek bij de mensen van Berkeley Bridge. Zij specialiseren zich in het leveren van beslisbomen, die als component opgenomen kunnen worden in andere ICT-systemen of websites. Op zich al interessant, maar nog extra interessant was het feit dat zij zich puur focussen op dat specifieke component. Hun filosofie is dat zij de beste willen zijn op dit gebied, maar al het andere over laten aan degenen die daar beter in zijn. De term die ze daarvoor gebruikten was “Best of Breed” (niet dit, maar dit).

Laat dit nu precies aansluiten bij de discussies over marktbenadering die we binnen GeoSolutions aan het houden zijn. Ook wij willen geen complete, lastig te onderhouden en dure systemen ontwikkelen. In plaats daarvan willen wij gebruik maken van bestaande raamwerken, API’s, frameworks of ontwikkelstandaarden en daarop kleine of grotere componenten ontwikkelen. Op die manier kunnen wij ons concentreren op de zaken waar we goed in zijn: geografische informatie gebruiken en het vertalen van inhoudelijke vraagstukken naar concrete oplossingen. En we doen niet waar we niet goed in zijn: complexe systemen ontwikkelen, compleet met OTAP-straten, ontwikkel-, acceptatie- en productieomgevingen en helpdesken.

Een mooi voorbeeld hiervan is de website die we ontwikkeld hebben voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hier). We maken gebruik van de Flex API van ArcGIS Server (producent: ESRI) en ondergrondkaarten van Microsoft’s BING. De specifiek door de OZHZ gevraagde functionaliteit hebben we gerealiseerd door de Flex Viewer van ESRI uit te breiden met een widget.

De standaard functionaliteit (inzoomen, uitzoomen, verschuiven, adres opzoeken, overzichtskaart tonen) is al aanwezig in de Flex Viewer. De door ons ontwikkelde widget neemt de functionaliteit voor zijn rekening voor het inventariseren van de mogelijkheden voor grondverzet, op basis van de digitale bodemkwaliteitskaart. De klant krijgt een totaal oplossing (namelijk een complete website, functionerend conform de klanteisen) en wij kunnen onze expertise maximaal inzetten.