Creating a simple 3D model of the underground with CityEngine

Since the acquisition by Esri, I have been wanting to get my hands dirty with CityEngine. But only recently a good opportunity arose. I was asked to construct a 3D model of the underground for an area in the municipality of Hoogeveen. This also happens to be my last name, so I could this one not let me pass by!

CityEngine is a wonderful piece of software, but to get started with it can be quite a challenge. The learning curve is steep. So I want to share some of the lessons learned. It really helps if you are acquinted with the Eclipse environment, upon which CityEngine is based. Eclipse comes in many guises, Aptana (see also this post) and the Adobe Flash Builder being two that are sometimes used in GIS related activities.

Continue reading

Delegatie Russisch Kadaster in Nederland voor 3D inspiratie

Het was een interessante week. Vandaag een dagje meegelopen met een werkbezoek van vertegenwoordigers van het Russische Kadaster en aanverwante organisaties (om precies te zijn RosreestrFCC”Zemlya”, het Ministerie van Economische Ontwikkeling en het Land Cadastre Chamber inNizhegorodskaya Oblast). Ik haakte aan bij het bezoek aan onze concullega Grontmij, die ons ontvingen op hun hoofdkantoor (prachtig gebouw trouwens).

Wij (Royal Haskoning) vormen samen met de Grontmij de private inbreng in een projectteam dat verder bestaat uit het Nederlandse Kadaster en TU Delft. Het doel van het project is om een 3D Kadaster te helpen realiseren in Rusland. In Nederland, en in het bijzonder aan de TU Delft, is veel kennis aanwezig over technische, juridische en organisatorische aspecten van het drie dimensionaal registreren van eigendomsgrenzen. In Rusland ligt een enorme ambitie om voor het hele land zo’n 3D Kadaster op te zetten. Het huidige systeem is voornamelijk lokaal georganiseerd. Ter indicatie: Nederland is vlakdekkend gevuld met ongeveer twintig miljoen percelen (pin me niet op het precieze aantal vast), terwijl de hele Russische Federatie in ongeveer negen miljoen percelen beschreven wordt. De Russiche Kadastrale Kaart is dus buiten de steden nagenoeg leeg!

Overigens moet niet onderschat worden wat de kennis en de technologische stand van zaken is in Rusland. Ze zijn goed up to date met ArcGIS bijvoorbeeld. En alle 1100 (!) vestigingen zijn voorzien van webcams waarmee je de lengte van de wachtrij voor het loket kunt bekijken. Dat scheelt toch een uren durende reis door de Siberische wouden!

Trouwens ook leuk om eens een kijkje in de keuken te krijgen bij de Grontmij. Ze showden toepassingen van Autodesk’s Revit (een soort Google Sketchup voor pro’s), 3D modellering van water-op-de-straat-door-overstromende-rioleringen (onder de illustere naam Wodan123, nog een hele uitdaging om die acroniem door de Grontmij-er in het Engels uit de horen spreken en dan door de tolk in het Russisch te horen vertalen) en de inwinning van 3D gegevens met behulp van laserscanning en mobile mapping. Nu moeten we nog deze kennis zien te mobiliseren en toe te passen in ons 3D Kadaster project, en dan in het bijzonder in de pilot bij het provincie stadje Nizhni-Novgorod (1.9 miljoen inwoners). De coördinatie van de uitvoering van de pilot zal vooral in mijn handen liggen.

Helaas moest ik door ziekte thuis mijn deelname afbreken en ik miste het bezoek aan TNO Bouw en Ondergrond later deze middag.