GeoDesign + Systems Engineering + BIM + GIS = ?

De relatie tussen SE, BIM en GIS

Vandaag viel alles op zijn plek. Vanuit de Systems Engineering collega’s (waarvoor wij al sinds vijf jaar een applicatie in de lucht houden voor het informatiemanagement) werd gevraagd om GIS, onze collega’s die zich met BIM bezig houden zijn ook op zoek naar GIS en vanuit de GIS zijn wij bij GeoSolutions bezig met scenario’s, impactanalyses, serious gaming en (carbon/water/sustainability) footprints. En daaroverheen onze wens om met GeoDesign bezig te zijn. Na een uurtje brainstormen met een aantal SE/BIM/GIS collega’s kwam ik tot het bovenstaande plaatje.

Bij mij werkt het altijd zo, dat ik graag een schema zie, om het grotere verband te begrijpen. En gaandeweg de discussie bleek dat we GeoDesign kunnen opvatten als de combinatie van de drie werkvelden SE, GIS en BIM:

1. Je ontwerpt iets (een stadswijk, een brug) volgens de SE systematiek. Oftewel: het te bouwen object wordt benaderd als een systeem, dat bepaalde functies heeft, dat aan eisen moet voldoen en dat opgebouwd is uit sub-systemen, componenten en weer kleinere onderdelen.

2. Je houdt rekening met de omgeving en gebruikt GIS om alle (geografische) kennis van het gebied ten volle te benutten in het ontwerp, ook rekening houdend met de impact van verschillende ontwerpkeuzen.

3. Met BIM beheer je de informatie over de objecten en voer je berekeningen uit om kosten te besparen, efficiënter te werken, goed projectmanagement te voeren en inzicht te krijgen in het ontwerp.

En conform de SE gedachte is dit proces natuurlijk cyclisch: na de impactanalyse ga je het ontwerp specificeren en tot in meer detail uitwerken, waarbij het hele proces weer doorlopen wordt.

GeoDesign vat ik dan wel breed op, namelijk: vanuit de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied een goed ontwerp maken. Dat GIS hierbij een kernrol speelt, is duidelijk (tja, je bent GISser of niet). Maar het omvat dus ook de ontwerp systematiek (zoals SE) en het beheren van detailinformatie van je ontwerp.

Dus, met een verwijzing naar de titel van dit artikel: GeoDesign + Systems Engineering + BIM + GIS = Ruimtelijke ontwikkelingen perfect ontworpen!