Complete systemen ontwikkelen of voortbouwen op bestaande systemen?

Gisteren had ik met een collega een interessant gesprek bij de mensen van Berkeley Bridge. Zij specialiseren zich in het leveren van beslisbomen, die als component opgenomen kunnen worden in andere ICT-systemen of websites. Op zich al interessant, maar nog extra interessant was het feit dat zij zich puur focussen op dat specifieke component. Hun filosofie is dat zij de beste willen zijn op dit gebied, maar al het andere over laten aan degenen die daar beter in zijn. De term die ze daarvoor gebruikten was “Best of Breed” (niet dit, maar dit).

Laat dit nu precies aansluiten bij de discussies over marktbenadering die we binnen GeoSolutions aan het houden zijn. Ook wij willen geen complete, lastig te onderhouden en dure systemen ontwikkelen. In plaats daarvan willen wij gebruik maken van bestaande raamwerken, API’s, frameworks of ontwikkelstandaarden en daarop kleine of grotere componenten ontwikkelen. Op die manier kunnen wij ons concentreren op de zaken waar we goed in zijn: geografische informatie gebruiken en het vertalen van inhoudelijke vraagstukken naar concrete oplossingen. En we doen niet waar we niet goed in zijn: complexe systemen ontwikkelen, compleet met OTAP-straten, ontwikkel-, acceptatie- en productieomgevingen en helpdesken.

Een mooi voorbeeld hiervan is de website die we ontwikkeld hebben voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hier). We maken gebruik van de Flex API van ArcGIS Server (producent: ESRI) en ondergrondkaarten van Microsoft’s BING. De specifiek door de OZHZ gevraagde functionaliteit hebben we gerealiseerd door de Flex Viewer van ESRI uit te breiden met een widget.

De standaard functionaliteit (inzoomen, uitzoomen, verschuiven, adres opzoeken, overzichtskaart tonen) is al aanwezig in de Flex Viewer. De door ons ontwikkelde widget neemt de functionaliteit voor zijn rekening voor het inventariseren van de mogelijkheden voor grondverzet, op basis van de digitale bodemkwaliteitskaart. De klant krijgt een totaal oplossing (namelijk een complete website, functionerend conform de klanteisen) en wij kunnen onze expertise maximaal inzetten.

2 thoughts on “Complete systemen ontwikkelen of voortbouwen op bestaande systemen?

  1. Pingback: Grote of kleine softwarehuizen? | Andreas' blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s