Waarom GeoDesign interessant is

ESRI’s Jack Dangermond is helemaal “into” GeoDesign. En voor ons (Royal Haskoning GeoSolutions) sluit het precies aan bij de activiteiten die we willen uitvoeren.

GeoDesign wil de kracht van de geografie (door het gebruik van GIS) inpluggen in de ruimtelijke planning. Alle kennis en informatie van een plek is te gebruiken vanuit GIS. Maar het is met GIS ook mogelijk om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen te kwantificeren. En nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om met GIS te schetsen en om verschillende scenario’s te ontwikkelen voor dezelfde locatie.

De kern van GeoDesign wordt door Dangermond samengevat als: “Design with nature in mind“. Onze overstap naar de divisie Ruimtelijke Ontwikkeling binnen Royal Haskoning per 1 januari 2011 is een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij GeoDesign. De komende weken/maanden kom ik er nog op terug.

Wordt vervolgd!

Grote of kleine softwarehuizen?

Een paar weken geleden vroeg ik me af of je moest gaan voor het ontwikkelen van complete systemen, of dat je beter je kan richten op je eigen toegevoegde waarde en bij het leveren van systemen vooral gebruik zou moeten maken van bestaande “frameworks” (de vraag stellen is hem beantwoorden).

In diezelfde lijn kan je je ook afvragen of je met grote softwarehuizen of juist kleine moet samenwerken. Mijn ervaringen tot nu toe is dat kleine partners snel en flexibel kunnen inspelen op vragen. Ze doen niet moeilijk over een uurtje onderzoekswerk en zijn vaak enthousiast in het meedenken. Daar staat tegenover dat de capaciteit beperkt kan zijn en dat de ervaring zich toespitst op één werkveld of aandachtsgebied.

Grote partners zijn vaak erg overtuigd van hun eigen product en zijn weinig bereid om mee te gaan in de specifieke wensen die je als klant of partner hebt. Misschien terecht, want kennelijk heeft hun product de kwaliteiten waardoor grote bedrijven groot zijn geworden. Daarnaast hebben grote bedrijven ook veel capaciteit (verkoopkracht, ontwikkelafdelingen, testprocedures) die allemaal in stelling gebracht kunnen worden.

Maar als het gaat om innovatieve oplossingen (en dat was in mijn geval de aanleiding om dit te schrijven) kies ik toch liever voor de kleine, flexibele partners. Een nieuwe oplossing moet onderzocht worden, beproefd, bijgesteld, opnieuw beproefd, anders ingestoken worden en tot wasdom kunnen komen. En het liefste zonder dat er op elk uurtje zout gelegd wordt, dat er volgens protocollen gewerkt wordt of dat er voortdurend gehamerd wordt op de “Business Case”, de “Return on Investment” of de “Profitablility”.

Kanttekening: dit werkt natuurlijk alleen, als je niet als doel hebt om grote, complexe systemen te bouwen (een nieuwe versie van Windows), maar wel als je snelle, flexibele en modulaire bouwstenen in een groter raamwerk wilt ontwikkelen. En dan zijn we weer terug bij mijn vorige stuk!

Delegatie Russisch Kadaster in Nederland voor 3D inspiratie

Het was een interessante week. Vandaag een dagje meegelopen met een werkbezoek van vertegenwoordigers van het Russische Kadaster en aanverwante organisaties (om precies te zijn RosreestrFCC”Zemlya”, het Ministerie van Economische Ontwikkeling en het Land Cadastre Chamber inNizhegorodskaya Oblast). Ik haakte aan bij het bezoek aan onze concullega Grontmij, die ons ontvingen op hun hoofdkantoor (prachtig gebouw trouwens).

Wij (Royal Haskoning) vormen samen met de Grontmij de private inbreng in een projectteam dat verder bestaat uit het Nederlandse Kadaster en TU Delft. Het doel van het project is om een 3D Kadaster te helpen realiseren in Rusland. In Nederland, en in het bijzonder aan de TU Delft, is veel kennis aanwezig over technische, juridische en organisatorische aspecten van het drie dimensionaal registreren van eigendomsgrenzen. In Rusland ligt een enorme ambitie om voor het hele land zo’n 3D Kadaster op te zetten. Het huidige systeem is voornamelijk lokaal georganiseerd. Ter indicatie: Nederland is vlakdekkend gevuld met ongeveer twintig miljoen percelen (pin me niet op het precieze aantal vast), terwijl de hele Russische Federatie in ongeveer negen miljoen percelen beschreven wordt. De Russiche Kadastrale Kaart is dus buiten de steden nagenoeg leeg!

Overigens moet niet onderschat worden wat de kennis en de technologische stand van zaken is in Rusland. Ze zijn goed up to date met ArcGIS bijvoorbeeld. En alle 1100 (!) vestigingen zijn voorzien van webcams waarmee je de lengte van de wachtrij voor het loket kunt bekijken. Dat scheelt toch een uren durende reis door de Siberische wouden!

Trouwens ook leuk om eens een kijkje in de keuken te krijgen bij de Grontmij. Ze showden toepassingen van Autodesk’s Revit (een soort Google Sketchup voor pro’s), 3D modellering van water-op-de-straat-door-overstromende-rioleringen (onder de illustere naam Wodan123, nog een hele uitdaging om die acroniem door de Grontmij-er in het Engels uit de horen spreken en dan door de tolk in het Russisch te horen vertalen) en de inwinning van 3D gegevens met behulp van laserscanning en mobile mapping. Nu moeten we nog deze kennis zien te mobiliseren en toe te passen in ons 3D Kadaster project, en dan in het bijzonder in de pilot bij het provincie stadje Nizhni-Novgorod (1.9 miljoen inwoners). De coördinatie van de uitvoering van de pilot zal vooral in mijn handen liggen.

Helaas moest ik door ziekte thuis mijn deelname afbreken en ik miste het bezoek aan TNO Bouw en Ondergrond later deze middag.